Para wodna na cere

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Przyjmuje się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest mały ciężar ważny także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Vaistų nuo sąnario ligų

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy prawdopodobnie żyć podawana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w odpowiedź z wodą w konkretnych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultacie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej skuteczne i dobre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być traktowana tylko w obecnych miejscach, co do których planuje się pewność, iż nie żyją w nich pracowniki. Z porady na prawdziwe ciśnienie gaśnicze para mogłaby być groźna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.